De stichting Joost van Roosmalenfonds is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)       

 

Algemeen Nut Beogende Instellingen
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als ANBI, hebben deze belastingvoordelen.

Bron: Belastingdienst