Het bestuur van de stichting Joost van Roosmalenfonds bestaat uit de volgende personen:

 

De heer  M.J.H.M. (Michel) Marijnen, voorzitter;

De heer A.J.D. (Ruud) van Dijk, Penningmeester;

Mevrouw S.D.C.S. (Vif) Janssen;

Mevrouw E.M.J. (Elsbeth) van Straaten-Noyons, secretaris;

De heer J.M. (Han) van Midden.