De oprichter van de stichting Joost van Roosmalenfonds is:

Mr. Dr. J.(Joost) J.G. van Roosmalen.

De heer  van Roosmalen is op 14 november 2015 op 93 jarige leeftijd overleden.

De stichting ” Joost van Roosmalenfonds” is door hem opgericht bij testament en aangewezen als erfgenaam van zijn nalatenschap.

De heer van Roosmalen was bij leven advocaat in Roosendaal.

In zijn testament gaf de heer van Roosmalen als zijn overwegingen te kennen:

 

“Terugblikkend op mijn leven zijn er zeer velen die ik dankbaar mag zijn.  Onder die velen nemen Roosendaal en haar inwoners een heel bijzondere plaats in.

In Roosendaal heb ik gedurende bijna veertig jaar (van 1951 tot 1987) mijn beroep als advocaat mogen uitoefenen.

Ik heb er met mijn vrouw van 1952 tot haar overlijden in 1994 mogen wonen. Wij waren er samen heel gelukkig, ondanks forse tegenslagen. Het is juist in het uithouden van die tegenslagen dat Roosendaal en haar inwoners van onschatbare waarde zijn geweest en andermaal, nadat wijlen mijn vriendin en ik zijn gaan samenwonen, hebben Roosendaal en haar inwoners ruimhartig mijn vriendin ontvangen en binnen enkele jaren een plaats in de gemeenschap ingeruimd.Van harte hoop ik dat zij de kenmerkende ruimhartigheid en openheid zullen weten te behouden tot in lengte van dagen.

Om mijnerzijds een steentje bij te dragen aan Roosendaal en haar inwoners en uit dankbaarheid voor wat ik mocht ervaren, wil ik een erfstelling doen aan de hierna op te richten stichting, waaruit jaarlijks , met inachtneming van de statuten en het reglementen die stichting kan worden geput. Ik denk hierbij in het bijzonder aan donaties aan personen of instellingen ten behoeve van Roosendaalse belangen van ideële en sociale aard. Daarbij hoeft geen onderscheid te worden gemaakt of deze godsdienstige, kunstzinnige, wetenschappelijke, folkloristische, sportieve of wat voor belangen dan ook  betreffen. Wel heb ik daarbij voor ogen dat de Christelijke waarden en normen de basis moet blijven vormen, evenals het warme Brabantse relativeringsvermogen. Het bestuur zal kunnen beslissen met inachtneming van de statuten en het reglement.”

 

overlijdensannonce