Joost van Roosmalen

Lees hier over de oprichter en over zijn beweegredenen.

Over de stichting

De Stichting Joost van Roosmalen Fonds is in november 2015 in werking getreden en heeft inmiddels de  ANBI-status gekregen.

Financiën

Zodra de afwikkeling van de nalatenschap gereed is, komen hier de financiële gegevens.

De stichting Joost van Roosmalenfonds heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen.

Jaarlijks publiceert de Stichting Joost van Roosmalenfonds de Staat van Baten en Lasten. U kunt hier de staten raadplegen.

Giften

De stichting Joost van Roosmalenfonds stelt jaarlijks een bedrag van maximaal € 50.000,– beschikbaar voor projecten van maatschappelijk belang in Roosendaal. Per project draagt de stichting maximaal de helft van de kosten bij, tot een maximum van € 12.500,– .Het bestuur bepaalt jaarlijks binnen welk thema de aanvragen moeten vallen.

Voor nadere voorwaarden zie het beleidsplan

Aan het jaar 2021 geeft de stichting Joost van Roosmalen Fonds het thema Inclusie mee.  Dit  jaar – en bijna heel vorig  jaar – staat in het teken van de pandemie covid-19. Het bestuur is voornemens die projecten financieel te ondersteunen die verbinding weten te maken met en tussen verschillende groepen mensen die in een (sociaal) isolement zijn geraakt of dreigen te raken. Meer in het bijzonder zijn we benieuwd naar projecten die een structurele bijdrage leveren aan sociale cohesie.