Joost van Roosmalen

Lees hier over de oprichter en over zijn beweegredenen.

Over de stichting

De Stichting Joost van Roosmalen Fonds is in november 2015 in werking getreden en heeft inmiddels de  ANBI-status gekregen.

Financiën

Zodra de afwikkeling van de nalatenschap gereed is, komen hier de financiële gegevens.

De stichting Joost van Roosmalenfonds heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen.

Jaarlijks publiceert de Stichting Joost van Roosmalenfonds de Staat van Baten en Lasten. U kunt deze Staat over de jaren 2016 tot en met 2019 raadplegen.

Giften

De stichting Joost van Roosmalenfonds stelt jaarlijks een bedrag van maximaal € 50.000,– beschikbaar voor projecten van maatschappelijk belang in Roosendaal. Per project bedraagt het maximum € 12.500,–.  Het bestuur bepaalt jaarlijks binnen welk thema de aanvragen moeten vallen.

Voor nadere voorwaarden zie het beleidsplan

In 2019 wil de stichting bijdragen aan projecten in het kader van het welzijn van de dementerende medemens. Het thema dat in 2020 centraal zal staan wordt binnenkort hier bekend gemaakt.